No 16. līdz 27. februārim Gulbenes muzejā ceļojošā izstāde „Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā”.

Izstādi sagatavojusi Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa un tā paredzēta 9. un 12. klašu skolēniem.

Otrā pasaules kara laikā (1939. – 1945. ) tiek iznīcināts Latvijas valstiskums un armija. Latvijas iedzīvotāji tika iesaistīti karadarbībā divu totalitāru valstu – nacistiskās Vācijas un PSRS bruņotajos spēkos. Izstāde atklāj karavīru motivāciju, cīņas un ikdienu, karojot frontes abās pusēs – gan padomju, gan vācu karaspēkā.

Izstāde parāda, kā karš skāra sieviešu dzīves un kā iedzīvotāji pretojās okupācijas varām. Atsevišķas planšetes veltītas karavīru likteņiem pēc kara un sabiedrības pretrunīgajiem vērtējumiem.

Izstādes veidošanā izmantots plašs avotu klāsts – attēli, fotogrāfijas, plakāti, karikatūras un dokumenti no Latvijas Okupācijas muzeja, citu muzeju un arhīvu krātuvēm.

Izstādes veidotāji ir sagatavojuši metodiskus materiālus par izstādes tēmu. Tajā ietilpst skolēna darba lapa, atbilžu lapa skolotājam un PowerPoint prezentācija ar jautājumiem un atbildēm. Atsevišķā uzdevumā ir paredzēts darbs ar rakstītajiem vēstures avotiem – skolēnu darba lapas un atbilžu lapa skolotājam.

Dalies: