Baiba Mezīte no Lizuma pagasta „Kalnazvalgznītēm” muzeja krājumam dāvinājusi 102 pamatkrājuma vienības – vecmātes Lollijas Mezītes (dz.Garais), vecvectēva Friča Garā un vecvecvectēva Kriša Garā atstāto mantojumu par Vecgulbenes pagasta „Vecdrepju” (vēlāk „Drepju’ un „Vaivadu”) mājām.

Vecvecvectēva Kriša Garā saglabātos dokumentus – zemes plānu no 1868. gada, naudas – rentes kontraktus no 1875.- 1914. gadam par māju rentēšanu no Gulbenes pils pārvaldītāja barona Heinrika fon Volfa.

Vecvectēva Friča Garā saglabātie dokumenti – Gulbenes pils Meišu skolas liecības par 1881.-1884.gadam, dažādi paziņojumi, aizdevumu un pagarinājuma maksājuma kvītis no 1900 gadu sākuma, Vecgulbenes pagasta nodokļu aprēķinu kvītis, testaments, ielūgumi, dažādu biedrību statūti, apliecības u.c. Visinteresantākie ir dokumenti par Drāķenes (Drāķienes) piensaimnieku sabiedrības darbību. Pētot lauksaimniecības biedrību vēsturi novadā, par šo ziņu tikpat kā nav vai arī ir tikai ļoti skopas. Zināms, ka tā pastāvēja no 1923.-1935.gadam, kad to pievienoja Stāmerienas piensaimnieku sabiedrībai. Pēc krājumā esošajiem interesantajiem dokumentiem(kvītis, aizdevuma orderi par naudas aizņemšanos un atdošanu) var spriest, ka sabiedrībā bija apvienojušies tuvāko 14 māju saimnieki, jo tie ir galvojuši visās naudas lietās. Pēdējie dokumenti datēti ar 1931.gadu, kad notikusi biedrības valdes pārvēlēšanas. Varbūt kādam vēl ir saglabājušās ziņas par Drāķenes piensaimnieku sabiedrību?

Vecmātes Lollijas Mezītes(dz.Garais) dokumenti – mantojuma lietas pēc tēva Friča Garā nāves, iesvētīšanas dienas piemiņas lapas, E.M.Uttendorfas Madonas sieviešu ģimnāzijas, Cesvaines vidusskolas, Alūksnes izglītības biedrības sieviešu ģimnāzijas liecības, dokumenti par1940./1941.gadu (paziņojumi par nodokļiem, saistību raksti, apliecības).

Dalies: