11. aprīlī muzejā darba vizītē bija ieradušās Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturnieces Eva Liepiņa un Austra Ziļicka, lai iepazītos ar muzeja krājumu. Interesējošās tēmas – Evai Liepiņai „Lejasciema „Čipatu” podnieka Gustava Ozoliņa (1866-1941) darinātie keramikas trauki”. Austrai Ziļickai „Senākie labības mēri (sieki, pūri, puspūri, sētuves)”. Vēsturnieces veica priekšmetu fotofiksāciju, uzmērīšanu un iepazinās ar priekšmeta krājuma uzskaites kartītē fiksēto vēsturisko aprakstu – 64 keramikas traukiem krājumā un 24 senajiem labības mēriem muzeja ekspozīcijā „Tautsaimniecība” Klētī.

1967. gadā uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju tika pārvesta podnieka darbnīcai speciāli celtā ēka un keramika. G.Ozoliņa darbi atrodas vairākos muzejos – Alūksnē, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un Lejasciemā.

Dāvanā saņēmām divus jaunus muzeja iespieddarbus:

  • „Liepājas ostas noliktava BEZDELĪGA (1697-2017) Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā”;
  • Austras Ziļickas 2014.gada pētījumu „Piena trauki. Piena glabāšanas un pārstrādes priekšmeti”.

Ar iespieddarbiem interesenti varēs iepazīties mūsu muzeja lasītavā.

Krājuma nodaļas vadītāja Zane Biseniece

Dalies: