2017. gada 2. augustā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā viesojās novadnieka Nikolaja Svempa (1889-1944) meita Irēna un mazmeita Ilze.

1918. gada 18. novembrī Latvijas valsts neatkarības proklamēšanā Rīgā piedalījās novadnieki Nikolajs Svemps un Ernests Bauers.

1929. gadā Nikolajs Svemps nopirka Vārgaļu dzirnavas Stāmerienā, kur saimniekoja līdz 1944. gadam, kad tika arestēts.

Muzejs dāvinājumā saņēma fotogrāfijas no ģimenes arhīva.