Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs (reģ. Nr. 90009151322) aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Vēstures nodaļas vadītāja amatu.

Prasības pretendentiem
– Augstākā izglītība (bakalaura grāds vēsturē, specializācija kultūras vēsturē, vēlams maģistra grāds vēsturē);
– Darba pieredze pētniecības jomā;
– Valsts valodas zināšana augstākajā līmenī(C1), krievu, angļu/vācu zināšanas ( B2);
– Prasmes izstrādāt un īstenot ekspozīcijas vai izstādes koncepciju;
– Prasmes sagatavot ekskursijas vadīšanas plānu un tekstu;
– Prasme sistematizēt, izvērtēt un apkopot informāciju;
– Prasmes strādāt ar laikmetu liecībām, rokrakstiem;
– Prasmes darbā ar arhīvu materiāliem;
– Teicamas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas, Internet);
– Prasme strādāt ar biroja tehniku;
– Komunikācijas un saskarsmes prasmes (tai skaitā sagatavot anotācijas, veidot publikācijas, strādāt ar auditoriju);
– Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus;
– Prasme plānot un organizēt savu darbu, strādājot patstāvīgi un komandā, lai precīzi un radoši pildītu amata pienākumus.

Galvenie pienākumi:
– Plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību;
– Muzeja noteikto prioritāro tēmu izpēte, projektu izstrāde un attīstība;
– Piedalīties starptautiskās un vietējās konferencēs ( simpozijos,semināros) un /vai organizēt tās;
– Ekspozīciju un izstāžu veidošana un papildināšana;
– Izstāžu saturiskās koncepcijas veidošana;
–  Darbs ar arhīvu materiāliem;
– Zinātnisku un lietišķu publikāciju sagatavošana par muzeja izpētes darba rezultātiem;
– Ekskursiju vadīšana auditorijai;
– Līdzdalība muzeja pedagoģisko programmu izstrādē;
–  Konsultāciju sniegšana dažādām mērķa grupām.

Piedāvājam
Atalgojumu 1030,00 eiro brutto;
– Sociālās garantijas;
– Profesionālās pilnveides iespējas.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti
– Motivācijas vēstule (uz l lapas);
– Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
– Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);- Atsauksmes vai rekomendācijas (ja ir).

Pieteikuma dokumentus ar norādi “Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Vēstures nodaļas vadītāja vakance” iesniegt personīgi vai elektroniski uz adresi: Brīvības iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, e-pasta adrese: muzejs@gulbene.lv, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018.gada 20.februārim plkst. 10.00.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo pieteikumu izskatīšanas kārtu.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs informē, ka:
Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.
Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada dome , kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis informācijai: 64471036; mob. 26558421

Dalies: