Valsts izglītības attīstības aģentūra ir apstiprinājusi Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja iesniegto “Erasmus+” projektu pieaugušo izglītības sektorā “Mācīšanās pieredžu attīstīšana: radošie centri bez robežām”. Muzejs maza mēroga partnerības projektā iesaistīs 4 partnerorganizācijas – biedrību “Radošā apvienība “Piektā Māja””(Latvija), “Räpina Inkubatsioonikeskus” (Repinas radošuma māja, Igaunija), un Kaş Halk Eğitim Merkezi (Kaş pašvaldības sabiedriskās izglītības centrs, Turcija).

Projekta idejas pamatā ir Gulbenes muzeja uzsāktā starptautiskā sadarbība un pieaugušo izglītošanas veicināšana dizaina, tradicionālo prasmju un lietišķās mākslas jomā, ko iedvesmojusi 2 Gulbenes novadnieku, lietišķās mākslas meistaru Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes mākslinieciskā darbība un radošais mantojums.

Partnerības mērķis ir: paplašinātas zināšanas un prasmes, kā arī veicināta uzņēmējpratība dizaina, tradicionālo prasmju un lietišķās mākslas jomās, nodrošinot starpkultūru mācīšanās iespēju jomas entuziastiem, profesionāļiem un ekspertiem, kā arī veicinot kultūru pieredžu apmaiņu un popularizēšanu. Mērķis tiek sasniegts 12 mēnešu ietvarā realizējot 3 īstermiņa mācību mobilitātes Latvijā, Igaunijā un Turcijā, kā arī radot un popularizējot projekta rezultātus:

* virtuālo izstādi, kas atspoguļo mobilitāšu dalībnieku mācību sasniegumus un kultūras dažādību visās partnervalsīts;

* 3 starptautiskas mācību programmas dizaina, lietišķās mākslas un tradicionālo prasmju jomā, ko izstrādās katra partnerorganizācija.

Kopējais projekta finansējums ir 30 000,00 eiro, kas tiek 100% segti no programmas budžeta.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ilze Vanaga
Projektu vadītāja
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs
T. 26671943

Dalies: