Muzeja Klētī ir aplūkojama spilgta un daudzveidīga Anitas Celmas gobelēnu un Jura Gagaiņa metālmākslas izstāde. Anitas Celmas gobelēni Anitas Celmas tekstilizjūtai ir dziļi intuitīvs sakņojums, apzināta un atbildīga profesionālā izkoptība.…
Turpināt lasīt