Tekstilmāksliniece Aina Muze

Ainas Muzes tekstiliju izstāde „Bezgalīgais pavediens”, kas apskatāma no š.g. 15. jūlija līdz 28. oktobrim Gulbenes muzeja Klētī,  atklāj mākslinieces radošo devumu Latvijas kultūrā.

No 20. gs. 60. gadiem Ainas Muzes vārds nesaraujami saistīts ar Latvijas tekstilmākslas uzplaukumu, un viņas darbi pamatoti tiek ieskaitīti Latvijas tekstilmākslas „Zelta Fondā”.

Aina Muze ir viena no redzamākajām latviešu tekstilmākslas nozares pārstāvēm, un viņas mantojums apliecina, ka viņa allaž radusi novatoriskus ceļus, ieviešot arī savus mākslinieciskos meklējumus dažādās tekstilmākslas jomās. Māksliniece strādājusi daudzveidīgās aušanas tehnikās, bet viņas radošais sniegums visspilgtāk atklājas lielformāta gobelēnu kompozīcijās, tur rodami gan abstraktu formu risinājumi, gan stilizēti figurāli motīvi, paužot folkloras, vēstures un  sakrālās tēmas emocionāli piesātinātās zīmēs un simbolos.

Vairāk nekā divdesmit gadus paralēli gobelēniem meistare darinājusi tekstilmozaīkas. Aina Muze ir šīs tehnikas aizsācēja Latvijā. Esot Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs, māksliniece izveidoja Tekstilmākslas nodaļas maģistrantūrā speciālu programmu un kursu šajā jomā, organizēja studentu darbu izstādes un dibināja Latvijas Tekstilmozaīkas asociāciju. Ainas Muzes idejas turpina dzīvot studentos, bet viņas darbi rodami baznīcās, daudzos muzejos un privātkolekcijās visā pasaulē.

Tekstilmozaīkās Aina Muze izmantoja dažādas faktūras un struktūras audumus, centās tos savienot, apvienot ar izšuvumu, apdruku un citām tehnikām, pārveidojot to laikmetīgā mākslas izteiksmē atkarībā no tematiskās ieceres. Mākslinieciskās izteiksmes ziņā viņa iemīļojusi vairāk runāt dekoratīvos vispārinājumos, laukumos, līniju ritmu vai tonālo pāreju valodā. Darbos nav sīkumainības, tie pārsteidz ar vērienu, kompozicionālās atvērtības principu, kas sasaucas ar pašas mākslinieces būtību. Perfektā tekstilmozaīkas tehnikas prasmju izkopšana bija arī labs pamats, regulāri pasniedzot tekstilmozaīkas kursus Vācijā, Francijā, Anglijā, Krievijā, Kanādā un citviet pasaulē.

Ainas Muzes bagātīgo daiļradi raksturo radošas personības profesionālais redzējums un nevainojama stila izjūta, meistarīgi kompozicionālie risinājumi un autortehnikas, kas akcentē mākslinieces gadu gaitā izstrādātā daiļrades rokraksta atpazīstamību.

Dalies: