Beatrise Kārkliņa (dz. Pāne, 1933) ir māksliniece – dizainere, kuras radošais mūžs aizritējis Rīgas Porcelāna rūpnīcās. Tā laikā māksliniece radījusi dizainu virknei porcelāna priekšmetu, kas joprojām atrodami daudzos mājokļos un ieņem būtisku vietu Latvijas industriālā dizaina vēsturē.

44 gadu daiļrades laikā rūpnīcā un arī šobrīd Beatrises Kārkliņas radošais rokraksts ir ārkārtīgi daudzveidīgs. Gan rūpnieciski ražotajos, gan autordarbos vienlīdz izteiksmīgi vērojams sociālistiskais reālisms; padomju modernisma agrīnās un attīstītās versijas, radot ievērojamus industriālā funkcionālisma piemērus; reālistisks un glezniecisks floras un faunas atveidojums; ornamentāli un grafiski motīvi; ģeometriskas un arī izteikti abstraktas kompozīcijas un eksperimenti ar materiālu; iezīmes, ko varētu mēģināt ierakstīt postmodernisma naratīvā; kā arī latviski nacionāli motīvi konkrētās varas apstākļos pieļaujamā līmenī.

Beatrises Kārkliņas radošais mūžs ir gājis kopsolī ar visai specifisko 20. gs. otrās puses laiku. Iepazīstot mākslinieci un viņas darbus, mēs iepazīstam daļu savas pagātnes, caur materiālās kultūras vēsturi mēs nokļūstam tuvāk arī cilvēciskajai vēsturei, kas nav atdalāma no politiskās vēstures. Lai arī padomju laiks un tā uztvere latviešu sabiedrības apziņā jau noformējies kā pagājis periods, daļu tā ietekmes un reāliju izjūtam, redzam un piedzīvojam vēl šobrīd. Par laimi, laba humora izjūta un dzīvesprieks ir palīdzējis Beatrisei Kārkliņai izdzīvot sarežģītos personību noliedzošos apstākļus, un tas caurvij arī viņas daiļradi un ir dzīvs joprojām, padarot mākslinieci par interesantu sarunu biedreni, interviju varoni un atmiņu teicēju.

Pašlaik, 21. gadsimta otrajā dekādē, māksliniece Beatrise Kārkliņa dzīvo Mežaparkā, ēkā, ko dzīves laikā iekārtojusi kopā ar savu dzīvesbiedru Ojāru Kārkliņu. Dzīve Mežaparkā saistās arī ar izcilā latviešu mākslinieka un dizainera Jūlija Straumes vārdu – starp viņa veidotajiem priekšmetiem aizritēja Beatrises Kārkliņas laulības un arī darba dzīves agrīnie gadi; iespējams, uzmanīgs vērotājs saskatīs paralēles starp Jūlija Straumes attieksmi pret ikdienišķo kultūru un Beatrises Kārkliņas mīlestību pret ornamentāliem motīviem, kuros samanāms arī kāds tautisks raksts vai stilizēts orientāls elements.

Teksts no Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
Rīgas Porcelāna muzeja monogrāfijas-kataloga
“INDUSTRIĀLAIS ROMANTISMS. Beatrises Kārkliņas porcelāns”, 2017. gads.
Dalies: