Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Klētī apmeklētāju uzmanību saistīs senās Latgales segas, kas atceļojušas no aušanas darbnīcas “Indra”. Darbnīca atrodas Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā un mērojušas tālu ceļu līdz mūsu muzeja apmeklētājiem. Izstādē redzēsiet septiņas autentiskas un Latgalei tradicionālas segas, kas ir vecāku un radinieku mantojums vai dāvinājums paaudzēs.

Aušanas darbnīca “Indra” izveidota 2004. gadā, tās vadītāja Olga Jokste. Darbnīcas izveidošanas mērķis toreiz bija – saglabāt prasmi darināt tradicionālās laseitos jeb skalu segas.

Aušanas darbnīcas “Indra” meistares ir saglabājušas senu Latgales novadam raksturīgu segu aušanas tradīciju – laseitos koldrys, šņūrūs austī deči. Šodien darbnīcā tiek austi dažādi audekli un darināti daudzveidīgi rokdarbi.

Darbnīcā “Indra” var apskatīt tekstiliju kolekciju, iepazīt aušanas procesu un pašiem pamēģināt aust grīdceliņu. Darbnīca ir vieta, kur tiek īstenoti projekti tradicionālo rokdarbu prasmju saglabāšanā – cimdu un zeķu adīšana, celu jostu aušana. Šo projektu īstenošanā iesaistās visa novada rokdarbnieces, izveidojot ceļojošās izstādes.

Izstādi varēs aplūkot līdz 15. oktobrim.

Dalies: