Izstāde ir sava veida satikšanās laikā, kad tas fiziski nav iespējams – meistaru, lietišķās mākslas kolektīvu un amatnieku tikšanās savā starpā, tikšanās ar sabiedrību, atklājot izaugsmi, jaunradi un mūsu novada cilvēku radošo potenciālu.

Lai gan izstādes vadlīnijas neuzstādīja striktus nosacījumus pret radošo darbu tematiku, tās nosaukums “Rozēm kaisu istabiņu” kā pēc nerakstītas vienošanās darbu autorus ir rosinājis savā jaunradē iekļaut rožu motīvus. Darbus izstādei iesnieguši kopumā 15 novada individuālie amatnieki, mākslinieki un lietišķās mākslas meistari, kā arī lietišķās mākslas kolektīvi no Gulbenes, Lizuma, Ozolkalna, Galgauskas, Beļavas, Stradu pagasta, Daukstu pagasta, Druvienas un Lejasciema. Izstāde apvieno ap 200 jaunrades objektus, kas darināti gan tradicionālās, gan inovatīvās tehnikās: gleznas, cimdi, linu dvieļi, somas, apģērbi, spilveni, mājas dekori, rotaslietas u.c.

Ilze Vanaga

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs

Tālr. 26671943

Dalies: