Izstāde ielūkojas cilvēku un kultūras mantojuma mijiedarbībā, reaģējot uz 2022. gada 28. februārī notikušo Krievijas uzbrukumu Ivankinas novadpētniecības muzejam,  kad bojā gāja ukraiņu mākslinieces Marijas Primačenko (1909-1997) oriģināldarbi, kas piepildīti ar dzimtās zemes elpu, tautas dzejas laipnību un gudrību. Izstāde atklāj trauslo robežu starp tautas mākslu un noteikto politisko režīmu.

“Es gatavoju saulainus ziedus, jo es mīlu cilvēkus, es radu prieku, cilvēku laimei, lai visas tautas mīlētu vienu, lai viņi dzīvotu kā ziedi visā pasaulē…”

Marija Primačenko

Viena no ievērojamākajām naivās jeb primitīvās tautas mākslas pārstāvēm Latvijā ir Marta Baumane (1907-2007), kuras šķīvjos savijas personīgā mūža pārdzīvojumi ar Latvijas vēstures būtiskiem notikumiem. Marta Baumane sevi neatzīst kā mākslinieci, taču katrā šķīvī ielikta viņas dvēsele.

„Kad gleznoju, manī skan klusa mūzika. Nezinu, varbūt reizēm pati dungoju. Taču esmu tā aizgrābta kā sapnī. Nevienu šķīvi es neesmu pārdevusi – tie ir mani bērni, es nevaru ar tiem tirgoties.”

Marta Baumane
Dalies: