Vietējais garnizons, 7.Siguldas kājinieku pulka 3 bataljons, 1.maijā sarīkoja parādi. Pulka virsdienesta karavīri vakarā garnizona zālē (Vecgulbenes muižas manēžā) bija sarīkojuši plašu izrīkojumu ar teātra izrādi “Amora talons”. Pēc teātra dziedājis vīru koris un spēlējis pulka orķestris. Dejas notikušas līdz pulksten trijiem rītā.

Gulbenes strādnieciskās organizācijas dzelzceļnieku kluba zālē notikuši plaši pirmā maija svētki ar tautas sapulci. Runājis Latvijas ārpusskolas izglītības padomes lektors J.Aberbergs. Pēc tam teātra izrāde “Viens un daudzie”, sarīkojumam noslēdzoties ar deju.

Avots: Gulbenes Ziņas, Nr.196 (29.04.1932)
Dalies: