Gulbenes pilsētas svētku laikā saņēmām apjomīgu dāvinājumu no Māra Kalēja – mātes Mirdzas Kalējas (dzim. Vārdaune, 1920.-2018.) personīgās lietas – unikālas fotogrāfijas, dokumentus par mācību laiku Jaungulbenes lauksaimniecības vidusskolā, tur darināto tautas tērpu, atmiņu pierakstus par skolu, darba gaitām un izsūtījumu. Turpinām darbu pie šīs kolekcijas preventīvās konservācijas, lai nodrošinātu saglabāšanu, izmantošanu, eksponēšanu un uzturēšanu.

Dalies: