Dāvanā no Ausmas Železnjakas saņemts 1930tajos gados darinātais Rankas tautas tērps – jaka, brunči, krekls, josta. Tērpu darinājusi Anna Ozoliņa (dz.Bīriņa).

Dalies: