Muzejs, sadarbībā ar Gulbenes novada Izglītības pārvaldi, sākumskolas un mākslas pedagogiem, ir izstrādājis nodarbības, kas nodrošina iespēju Latvijas skolotājiem kopā ar savām klasēm apgūt mācību vielu ārpus skolas atbilstoši kompetenču pieejai un valsts pamatizglītības standartā noteiktajām zināšanām, prasmēm un attieksmēm.

Nodarbības ir iekļautas kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma” un to saturs ir saistošs arī ģimenēm ar bērniem.

Es – mākslinieks

Nodarbība ļauj iejusties mākslinieka profesijā un iepazīstina ar mākslinieku radītajiem portretiem. Sekojot instrukcijām, varēs izveidot savu pašportretu sēpijas vai ogles tehnikā un, izmantojot atslēgas vārdus, rakstīt par sevi angļu valodā.

Maizes klaipa ceļojums

Nodarbība notiek muzeja Klētī un atklāj maizes radīšanas ceļu no tīruma līdz gatavam maizes klaipam agrāk un tagad. Izmantojot matemātiskas zināšanas, tiek atklāta maizes recepte un ar spēles palīdzību attīstīta algoritmiskā domāšana.

Senās profesijas

Nodarbība iepazīstina ar 10 seno profesiju nosaukumiem un to lietderību tā laika sabiedrībai. Dalībnieki gūs ieskatu, kā vēsturiski veidojies profesijas jēdziens un diskutēs par profesijā nepieciešamajiem darbarīkiem un atpazīs tos muzeja ekspozīcijā “Tautsaimniecība”.

Muzeja Mupe

Nodarbība iepazīstina ar muzeja tēlu Mupi un tās dalībnieki pēta mākslas formas un skulpturālos veidojumus muzejā un Vecgulbenes muižas parkā. Dalībnieki praktiski izmantos iegūtās zināšanas, pildot latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas un logopēdijas uzdevumus. Pēc nodarbības paņems līdzi savas aizpildītās darba lapas un pašfoto ar Mupi.

Ornaments un stilizācija

Nodarbība iepazīstina ar Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes darbiem un viņu daiļradē iedvesmotiem jaundarbiem. Tās dalībnieki uzzinās par ornamentiem, simboliem un elementiem mākslas darbos un radīs savu dabas objekta stilizāciju un izveidos savu ornamentu.

Gulbenes novada mākslinieku personības

Nodarbība iepazīstina ar novadnieku Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes dzīves stāstiem. Dalībnieki analizēs un grupēs iegūto informāciju, saistot to ar mākslinieku dzīves notikumiem un izveidos stilizāciju izvēlētajam dabas elementam.

Vecgulbenes muiža agrāk un tagad

Nodarbības laikā dalībnieki apgūs prasmi analizēt vizuālos vēstures avotus un noteiks pārmaiņas, kas notikušas apkārtējā ainavā, Vecgulbenes muižas parkā, salīdzinot pagātnes fotogrāfijas ar situāciju mūsdienās. Dalībnieki mācīsies veidot laika līniju un attīstīs ieradumu darboties komandās.Nodarbību laikā izglītojamie ievēro izglītības iestādēs noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, tajā skaitā prasību nevakcinētajiem skolēniem lietot mutes un deguna aizsegu, ja pasākums notiek telpās.

Muzejpedagoģiskās nodarbības pieejamas tikai ar iepriekšēju pieteikšanos un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskas drošības pasākumus. Nodarbību pieteikšana pa tālruni 28316362 (Iveta Petrovska).

Dalies: