Mēs,

Latvijas Muzeju biedrība

Latvijas Bibliotekāru biedrība

Latvijas Restauratoru biedrība

Latvijas arhīvistu biedrība

Latvijas Piļu un muižu asociācija

Domnīca Creative Museum

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Starptautiskās ievērojamu vietu un pieminekļu padomes (ICOMOS) Latvijas Nacionālā nodaļa

Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja

aizstāvot Ukrainas tiesības uz brīvību un neatkarību, aicinām

pirmdien, 7.martā, plkst. 18:00  ikvienu kultūras mantojuma jomas speciālistu un atbalstītāju tikties, lai kopīgi paustu atbalstu Ukrainai un asi nosodītu Krievijas asiņaino iebrukumu, kura rezultātā mūsu acu priekšā dzīvības zaudē cilvēki un iet bojā gadu simtiem uzkrātais bagātīgais Ukrainas kultūras mantojums.

Tikšanās vieta – Rīga, Kalpaka bulvāris, iepretim Krievijas Federācijas vēstniecības ēkai. Aicinām ņemt līdzi svecītes, ziedus un Ukrainas atbalsta simbolus.

No plkst. 17:00 visiem interesentiem būs pieejama Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja konferenču zāle plakātu un citu miermīlīgu Ukrainas atbalsta atribūtu veidošanai.

Tāpat aicinām ikvienu kultūras mantojuma organizāciju izteikt atbalstu,

  •  cenšoties sazināties ar to partneriem vai vēsturiskiem kontaktiem Ukrainas kultūras mantojuma institūcijās, kā arī sazināties ar partneriem Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Ungārijā un Moldovā, lai paplašinātu informāciju par to, kāds atbalsts un palīdzība ir nepieciešama. Lūgums nodot informāciju savai biedrībai.
  • deleģējot pārstāvjus Ukrainas kultūras mantojuma interneta lapu arhivēšanai, aizpildot anketu – https://www.sucho.org/
  • sociālajos tīklos daloties ar kultūras mantojuma vērtībām, kas reprezentē Ukrainas kultūru, Latvijas – Ukrainas īstenotos sadarbības projektus vai citādi informē un izglīto sabiedrību par Ukrainas kultūru un vēsturi.
  • Latvijas Muzeju biedrības dizainere Tatjana Raičiņeca ir izveidojusi vizuāļu kopumu, kurus bez maksas aicinām izmantot kultūras mantojuma objektu sociālajos tīklos vai mājas lapās  https://failiem.lv/u/pywnqp9bt
Dalies: