Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā ceturtdien, 28.jūlijā, pulksten 16:00-18:00 notika kultūras, mākslas, mūzikas un komunikāciju nozares darbinieku tikšanās, lai dalītos pieredzē.

Moto: “Remdena sabiedrība, remdena māksla, remdenas domas, remdenas jūtas, remdena dvēsele – kas tā par neizturami riebīgu līķu kambara smaku! Māksla beidzas tur, kur remdenība sākas. Mākslai vajag liesmot un degt – tikai tad tā ir māksla.”/Jūlijs Madernieks/

Ar sapni attīstīt un pilnveidot savu dzimto vietu tikāmies, uzklausījām viens otru, diskutējām un sapņojām kopā.

Dalies: