3. jūlijā Gulbenes muzeja Klētī turpinājās prasmju apgūšana Inese Mailītes vadībā P. Viļumsona stellēs.
Tika uzvilkti velki (balto villaiņu aušanai), kārtotas sasietās nītis uz nišu kokiem, iekārtas “šūpolītēs” 16 nīškārtas, sanītīti velki nītīs un savērti šķietā (iešķietoti).
Restaurators Māris Cibuls sagatavoja darbam restaurēto aušanas mehānismu, kurš tika novietots steļļu stāvu rāmja augšpusē.

Dalies: