Aicinām ikvienu, kam tuva Gulbenes novada senākā vēsture, uz aizraujošu lekciju – nodarbību “Arheoloģiskie pieminekļi Gulbenes novadā” 19. oktobrī pulksten 14:00 muzeja Oranžērijā, Pils ielā 3.

Lekciju vadīs Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, vēstures zinātņu doktors un arheologs Juris Tālivaldis Urtāns.

Pirmo doktora disertāciju – “Latvijas senās kulta vietas” – J. Urtāns aizstāvēja 1988. gadā Ļeņingradā. Disertācija balstījās sakrālo vietu lauka apzināšanā, arheoloģisko izrakumu rezultātos, rakstīto un folkloras avotu studijās. Disertācija iezīmēja arī tālāko J. Urtāna kā zinātnieka un pieminekļu eksperta karjeru: arheoloģiskās vietas un to daudzpusēja izzināšana, izmantojot gan tradicionālas, gan mazāk tradicionālas pieejas – zemūdens arheoloģija, gaisa arheoloģija, attālinātās arheoloģiskās izpētes metodes. Viena no šīm pieejām – folkloras izmantošana arheoloģijā – noteica J. Urtāna iekļaušanos Latvijas Kultūras akadēmijā, vēlāk arī Tradicionālās kultūras un latviešu folkloras apakšprogrammas vadīšanu.

1998. gadā J. Urtāns aizstāvēja otro disertāciju ”Arheoloģijas piemineklis kā kultūrvēsturisks fenomens”, iegūstot habilitētā mākslas zinātņu doktora grādu.

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis J. Urtāns ir daudzu gan Latvijas, gan ārzemju starpdisciplināru projektu dalībnieks un vadītājs, eksperts vairākās ar materiālā un nemateriālā kultūras mantojumu saistītās nozarēs, vietējo un starptautisko redakciju kolēģiju vadītājs un loceklis.

Pēdējos gados lielāka uzmanība veltīta darbībai starptautiskā ekspertu panelī, kas vērtē Eiropas dažādu vietu atbilstību prestižās Eiropas kultūras zīmes iegūšanai. Tāpat liela uzmanība tiek veltīta pilskalnu pētniecībai – pēdējos gados, J. Urtānam piedaloties, atklāti ap 80 iepriekš nezināmi pilskalni. J. Urtāns ir vienīgais Latvijas arheologs, kura privātīpašumā ir pilskalns, kura uzturēšanai un kopšanai tiek veltīts brīvais laiks. Profesora publikāciju kopskaits tuvojas skaitlim 1700; to skaitā ir gandrīz 300 zinātniskas publikācijas un 57 grāmatas (autors, sastādītājs, atbildīgais reaktors) – to skaitā 12 monogrāfijas.  J. Urtāns ir Ernesta un Arvīda Brastiņa balvas laureāts, vairākkārtējs Folkloras gada balvas ieguvējs, saņēmis Barikāžu piemiņas zīmi, ir Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris. Lai arī sasniegts ir daudz, J. Urtāns nereti skaita Omara Haijama dzejas rindas:

“Vientiesi, kas tu domājies zinātnieks esam,
Redzu es noslāpstam tevi starp pagātnes – nākotnes bezgalību.
Robežakmeni gribi tu nolikt starp tām un uzrāpties tajā.
Labāk sēsties zem koka. Dzer vīnu, kas aizmirst liek bezspēcību.”

Dalies: