Latvijas izglītības sistēmā šobrīd tiek īstenotas pārmaiņas, mainot pieeju izglītības satura apguvei un akcentus no mācību procesa, kurā skolotājs māca, uz mācību procesu, kurā skolotājs vada skolēnu mācīšanos.

Visiem kopā ir dots uzdevums – tiekties uz tādu mācību un audzināšanas procesu, kurā skolēns pats vada savu mācīšanos, skolotājam šajā procesā ieņemot vien koordinatora un konsultanta lomu.

Viens no rīkiem, kas uz šo ved, ir lokālo resursu, lokālo notikumu, pašvaldības cilvēku, uzņēmēju, dabas un kultūras objektu iekļaušana izglītības procesa īstenošanā.

Tāpēc Gulbenes novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju meklē skolotājus, kuri būtu gatavi veidot mācību materiālus novada lokālo resursu iekļaušanai izglītības procesā.

2020. gada novembrī plānojam izveidot darba grupu, lai uzsāktu darbu projektā, kura rezultātā skolēniem tiktu izveidots piedāvājums daļu no savas mācību dienas pavadīt Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, lai tur piedzīvotu mācīšanos.

Projekta darba grupā iesaistīto skolotāju uzdevums būs  radīt un izvēlēties mācību formas, mācību pieejas un materiālus atbilstoši Vispārējās izglītības standartā noteiktajam mācību saturam, ietvaram un mācību organizācijai.

Plašāka informācija par prasībām, piedāvājumu un pieteikšanos ŠEIT.

Dalies: