Šogad 18. maijā muzeji jau 44. gadu atzīmē savus profesionālos svētkus – Starptautisko Muzeju dienu.
2021. gada Starptautiskās Muzeju dienas tēma ir „Muzeju nākotne: atgūties un pārvērtēt.” Muzeji, to darbinieki un sabiedrība atrodas jaunu izaicinājumu priekšā, lai kopā radītu jaunas vērtības, jaunus kultūras institūciju pastāvēšanas modeļus un meklētu novatoriskus risinājumus sociālajām, ekonomiskajām un vides problēmām.

Šai dienai un nākotnes izaicinājumiem veltām iedvesmas vārdus no Jūlija Madernieka (1870–1955) daiļradei veltītā bilingvālā rakstu krājuma “Madernieka stils”:

“Jūlija Madernieka mantojums joprojām var kļūt par neizsmeļamu vitālas garīgās enerģijas iedvesmas avotu ne tikai māksliniekiem un dizaineriem, bet ikvienam, kas vēlas ieraudzīt pasauli tās krāšņumā un daudzveidībā.”

Grāmata piedāvā iespēju iepazīties ar dažādu pētnieku atziņām un atradumiem. Rūta Rinka pievēršas mākslinieka personības stāstam, kā arī apkopo un analizē mazāk pētīto meistara daiļrades šķautni – interjeru un mēbeļu projektus. Inta Pujāte iedziļinās Madernieka grafikas ornamentālajās metamorfozēs, bet Gatis Vanags fokusējas uz burtveidolu fenomenu. Inese Sirica pēta viņa tekstilmetus un “pēc Madernieka” darināto tekstiliju vēsturi, Ilze Martinsone vērtē autora devumu sava laika mākslas un dizaina globālo parādību kontekstā. Savukārt Stella Pelše veidojusi aizraujošu pārskatu par Madernieka spilgto devumu mākslas kritikā.
Izdevums tapis, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.

Grāmatu būs iespējams iegādāties arī Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā.

Dalies: