Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 18178 1-2

1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.
Latvijā atjaunoja 1922. gadā pieņemto Satversmes darbību, kur noteikts Latvijas valsts konstitucionāli tiesiskais pamats. Augstākās Padomes lēmums atjaunoja Latviju kā neatkarīgu, demokrātisku valsti, noteica ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežas sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale, saeimu ievēl vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās.
Latvijas valsts atguva oficiālo nosaukumu – Latvijas Republika. Noteica Latvijas valsts varas “de facto” atjaunošanai pārejas periodu, kas beidzās ar Latvijas Republikas 5. Saeimas sasaukšanu.
Pārejas periodā augstāko valsts varu Latvijā īstenoja Latvijas Republikas Augstākā Padome. 1940. gada 17. jūnijā notikušo PSRS armijas ienākšanu Latvijā deklarācija pasludināja par starptautisku noziegumu, kas vardarbīgi pārtrauca Latvijas valsts eksistenci.
Pēc gadu desmitiem Padomju Savienības sastāvā Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti. Par to tika informētas toreizējās PSRS un citu pasaules valstu un tautu vadības.

Dalies: