No 2023. gada 1. jūnija 10 mēnešu garumā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs īsteno “Erasmus+” projektu “Gulbenes muzeja pieaugušo izglītības nodrošinātāju kompetenču celšana”. Projekts sniedz neatsveramu iespēju Gulbenes muzeja darbiniekiem un brīvprātīgajiem papildināt zināšanas un prasmes dažādās tradicionālās un inovatīvās tehnikās, stiprināt kompetences kultūras mantojuma jomā, kā arī veicināt atvērtību, starpkultūru pieredzi un piederību Eiropas izglītotāju kopienai. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar mozaīku mākslinieci Lindu Riņķi no Spānijas, kā arī ar 3 uzņemošajām organizācijām – Kaş valsts izglītības centru (Turcija), organizācijām “JUMP” (Itālija) un “Techniessa” (Grieķija). Projekta laikā paredzēta viena mācību aktivitāte Gulbenē, kā arī 3 mācību mobilitātes – Turcijā, Itālijā un Grieķijā. Ar gūtajām zināšanām vietējā kopiena tiks iepazīstināta pēc mācību norises.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja īstenoto Erasmus+ projektu “Gulbenes muzeja pieaugušo izglītības nodrošinātāju kompetenču celšana”, Nr. 2023-1-LV01-KA122-ADU-000135457, līdzfinansē Eiropas Savienība.

Ilze Vanaga
Projekta vadītāja

Dalies: