Pirmā skola Gulbenē kopš 1733. gada

Līdz ar jauna mācību gada sākumu, ielūkosimies pirmās Gulbenes skolas vēsturē, kura šogad atzīmē savu 290. gadadienu.

Skolu sākumi Gulbenē meklējami 17. gadsimtā, kad pēc valdības rīkojuma bija jāpieņem ķesteris jeb skolotājs katrai baznīcai. Skolmeistars ņemams no vāciešiem, lai var apkalpot vācu un latviešu draudzi.

Pirmā skolas ēka Gulbenē bijusi Asarupītes malā. 1732. gadā mācītājs pierunājis muižas īpašnieku celt Gulbenes draudzes skolu un 1733. gadā skola arī uzcelta. Skolai ir priekšnams, viena istaba un divi kambari.

1818. gadā Gulbenes draudzes skolas ēka nodeg, taču tiek uzcelta jauna un 1838. gadā skolā jau ir 21 audzēknis. Skolā mācīja pareizu un saprātīgu lasīšanu, glītu rakstīšanu, tāfeles un galvas rēķināšanu, koraļļu un četrbalsīgu dziesmu dziedāšanu, katehisma un Bībeles stāstus, kā arī dabas zinību un ģeogrāfijas elementus.

Gulbenes draudzes skolā 1845./46. mācību gadā ir 30 skolēni. To starpā ir tādi, kas no muižas sūtīti un izmācāmi par zemākiem muižu ierēdņiem, pagasttiesu rakstvežiem un pagastskolu skolotājiem, gan tā saucamo mazvāciešu bērni, kam jādod vispārīga izglītība un no kuriem daži jāgatavo apriņķa skolai.

1874. gadā, jauni noteikumi draudzes skolām, katram bērnam trīs ziemas obligāti jāmācās pagastskolā, draudzes skola vairs neuzņem ābečniekus, bet pagastskolas absolventus un vada tos izglītībā tālāk, gatavodama tos gan dzīvei, gan arī augstākām skolām. Nav vairs brīvskolēnu, par kuriem pagasts maksā visus izdevumus.

Senākā kopējā puišu un meiteņu draudzes skola pārvēršas par puišu draudzes skolu 1879.gadā, kad atver īpašu meitu draudzes skolu Gulbenes mācītājmuižā.

1919. gadā skolā bija 12 zēni, tad skolu pievieno Gulbenes draudzes meiteņu skolai. Skola vecajā namā vairs nepastāv, namu posta lielinieki. Gulbenes draudzes skolas nosaukums 1920. gadā ir – Vecgulbenes II pakāpes pamatskola, 1930. gadā – Vecgulbenes 6.klasīgā pamatskola.

Izpētot Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājumu, ielūkojamies mācību literatūrā, kas bijusi noderīga tā laika skolās un devusi ieguldījumu turpmāko paaudžu izglītībā.

Informāciju sagatavoja
Ineta Bauere
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja
Vēstures nodaļas vadītāja

Izmantotā literatūra:
Gulbenes Draudzes skola, K.Martinsons, Rīga, 1933.gads
Dalies: