Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs 10 mēnešu garumā īsteno “Erasmus+” projektu “Gulbenes muzeja pieaugušo izglītības nodrošinātāju kompetenču celšana”. Projekta ietvaros septembrī Gulbenes muzeja darbinieki un brīvprātīgie piedalījās divās mācību mobilitātēs Grieķijā un Itālijā. Grieķijas organizācijā “Techniessa” 3 dalībnieki 5 dienu garumā apguva dažādas dažādās radošuma tehnikas, izmantojot otrreizējās pārstrādes materiālus, kā arī guva labās prakses pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Savukārt organizācijā “JUMP” (Itālija) 3 dalībnieki piedalījās 6 dienu mācību programmā par kultūras mantojuma saglabāšanu un aktualizēšanu vietējā kopienā. Oktorbrī un novembrī muzeja darbinieki dalīsies ar iegūtajām zināšanām un prasmēm ar interesentiem vietējā kopienā.

Ilze Vanaga
Projekta “Gulbenes muzeja pieaugušo izglītības nodrošinātāju kompetenču celšana”, Nr. 2023-1-LV01-KA122-ADU-000135457, vadītāja

Dalies: