No 2023. gada 25. – 29. septembrim Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore Valda Dārgais, projektu vadītāja Ilze Vanaga un Gulbenes Mākslas skolas direktore Sandra Dikmane atradās darba vizītē Gruzijā, lai izzinātu Gruzijas Mākslas pils (Gruzijas Valsts tautas un lietišķās mākslas muzeja) krājumā esošās liecības par lietišķās mākslas meistaru Jūliju Straumi, kā arī lai pārrunātu sadarbības iespējas Straumes 150. gadadienas atzīmēšanai. Pateicoties Gruzijas Mākslas pils atvērtībai, Gulbenes muzejs ir guvis vērtīgus materiālus Straumes radošās darbības pētniecībai un popularizēšanai. Nozīmīga ir bijusi tikšanās ar latviešu kopienu Tbilisi. Gruzijas Latviešu biedrība “Ave Sol” un aktīvākie kopienas pārstāvji ir gatavi realizēt kopprojektus, lai aktualizētu Straumes mantojumu viņa jubilejas gadā gan Gruzijā, gan Latvijā.

No kreisās – Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore Valda Dārgais, EKA docents Imants Ļaviņš un Gulbenes Mākslas skolas direktore Sandra Dikmane.

Vizītē piedalījās arī starptautiskās zinātniskās konferences “Divi Jūliji” moderators un Straumes mantojuma pētnieks, Ekonomikas un Kultūras augstskolas docents, vēstures zinātņu doktors Imants Ļaviņš. Pētnieks atzīst, ka iegūtie materiāli ļaus pavērt jaunus apvāršņus, izzinot Straumes profesionālo darbību. Ar pētījumu rezultātiem, kā arī iegūto vizuālo materiālu interesentiem būs iespēja iepazīties 2024. gadā dažādu aktivitāšu ietvaros.

Valda Dārgais kopā ar Gruzijas Mākslas pils direktoru George Kalandia.
Dalies: