No 2022. gada 23.-25. maijam 3 Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja darbinieki un 3 biedrības “Radošā apvienība “Piektā Māja”” biedri piedalījās mācību mobilitātē Repinas pašvaldībā Erasmus+ projekta “Mācīšanās pieredžu attīstīšana: radošie centri bez robežām” ietvaros.

Mobilitātes dalībnieki pie Setu muzeja Obinitsā.

Uzņemošā organizācija nodrošināja bagātīgu mācību un pieredzes apmaiņas programmu, kas sniedza ieskatu setu kultūras un vēstures iepazīšanā, piedāvāja apgūt tradicionālas rokdarbu, amatniecības un lietišķās mākslas prasmes.

Auduma maisiņu apdrukas darbnīca.
Tradicionālo dzijas pīņu tehniku apguve.
Māla trauku veidošanas darbnīca.

Uzņemošā organizācija “Repinas radošuma māja” iepazīstināja ar savu veiksmīgo pieredzi pieaugušo izglītības organizēšanā pašvaldībā, labās prakses pieredzi sadarbībai ar vietējo kopienu, tūrisma nozari un pašvaldības institūcijām.

“Repinas radošuma mājā”

Dalībnieki ar gūtajām prasmēm dalīsies Gulbenē zināšanu pārneses pasākumā. Jūlija beigās tiks organizēta atbildes mobilitāte Igaunijas un Turcijas partneru pieaugušo izglītotājiem Gulbenē.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ilze Vanaga
Projektu vadītāja
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs
T. 26671943

Dalies: