Projekta “Mācīšanās pieredžu attīstīšana: radošie centri bez robežām” ietvaros trīs Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja dāmas un trīs biedrības “Radošā apvienība “Piektā Māja”” dāmas piedalījās mācību mobilitātē Turcijā Kaş pilsētā.

Iepazīstot nomadu kultūru Barak ciemā

Kaş valsts izglītības centra organizētajās mācībās tika apgūtas praktiskas iemaņas dažādās inovatīvās un tradicionālās mākslas tehnikās: mandalu zīmēšana, ebru, flīžu apgleznošana, kokgriezums u.c. Neatsverama ir pieredze, kas gūta, apmeklējot un izzinot vairāku izglītības institūciju darbu, plānojot kopīgus nākotnes projektus, veicinot izpratni par vietējo nomadu kultūru.

Ebru zīmēšanas nodarbība

Šis bija trešais un noslēdzošais projekta mācību brauciens. Projekta turpinājumā visi partneri organizēs zināšanu pārneses pasākumus vietējā kopienā, kā arī strādās pie projekta rezultātu veidošanas.

Mandalu meistarklase

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalies: