2023.gada oktobrī ir uzsākta projekta “Dārza pērles II” īstenošana, apvienojot 17 organizācijas no Latvijas un Igaunijas ar mērķi veicināt tūrisma produktu attīstību un pieejamību dažādām mērķgrupām. Projekts turpina iepriekšējā programmas periodā uzsākto sadarbību, kuras ietvaros tika radīts tūrisma maršruts, aptverot 76 izcilus Latvijas un Igaunijas dārzus un parkus.

Projekta vadošais partneris ir biedrība “Vidzemes tūrisma asociācija”, savukārt aktivitāšu īstenošanu Gulbenē nodrošinās Gulbenes novada pašvaldība un Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs. Kopējais projekta finansējums ir 1 155 991 eiro, aktivitāšu īstenošanai Gulbenē paredzēti 31 366 eiro. Ar projekta atbalstu tiks uzlabota Vecgulbenes muižas Sarkanās pils parka infrastruktūra. Parks tiks papildināts ar vizuāli un taktili baudāmiem objektiem – skulptūrām, kas radītas, iedvesmojoties no vēsturiskajām foto liecībām. Pasākumu apmeklētāju ērtībām tiks nodrošināti papildus soli, savukārt jaunākā paaudze parka burvību varēs pieredzēt elegantās šūpolēs. Projekta ietvaros tiks izstrādāts audio gids vieglajā valodā, tiks organizētas vairākas aktivitātes Sarkanās pils parkā projekta rezultātu popularizēšanai. Senais parks jaunos vaibstus iegūs līdz 2026. gada oktobrim.

Foto autore Egita Podniece

Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas programmas 2021.-2027. gadam ietvaros, tā ir viena no 60 pārrobežu sadarbības programmām, kas darbojas gar Eiropas Savienības iekšējām robežām.

Sagatavoja:
Ilze Vanaga
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja
Projektu vadītāja
T.26671943
www.gardenpearls.eu

Dalies: