Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ēkā”, Nr. , īstenošanu energoefektivitātes uzlabošanai Valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Nr.…
Turpināt lasīt