Pieminot 25. martu, ielūkosimies Intas Vilkas izsūtījumā piedzīvotajam no viņas mūža garumā rakstītā dzimtas likteņstāsta "Caur sirdi plūstošā dzīve". Mums bērniem, bija stingri aizliegts iziet ārpus sādžas, taigā iet mēs…
Turpināt lasīt