Stradu pamatskola Skola cauri laikiem bijusi katra pagasta dzīvības uzturētāja. Tā tas bijis arī  Stradu pagastā. Par Stradu pagasta skolu zināms, ka tā celta pēc Heinriha fon Volfa ierosinājuma un…
Turpināt lasīt