1919. gads, Latvijas valsts aizsākumi. Valsts veidojas uz jauniem pamatiem, tautas ilgu, centienu un gribas balstītiem. Centieni pēc izglītības, attīstības, pilnveidošanās raksturo pirmo profesionālo dizaineri Jūliju Madernieku (1870-1955), kurš savu…
Turpināt lasīt