1941. gada 14. jūnijā no Latvijas deportēja vairāk kā 15400 pilsoņus, arī 560 virsniekus, karavīrus un instruktorus no Latvijas armijas vasaras nometnes vietām Litenē un Ostroviešos. Tajā laikā jau sarkanās armijas 24. teritoriālā korpusa vasaras nometnes vieta.

2022. gada janvārī Gulbenes novada muzejā nonāca unikālas dienasgrāmatas kopija. Dienasgrāmata ir atrasta Vecpiebalgas “Lejasigauņu” mājās. Dzimtas māju mantinieki laipni padalījās ar dzimtas atradumu.

Kā liecina ieraksts, dienasgrāmata piederējusi Pēterim Veinbergam. Vairāki ieraksti ir datēti ar 1941. gada jūniju, daži izdarīti īsi pirms karavīru apcietināšanas un nometnes likvidēšanas.

Latvijas Kara muzeja pētnieks, vēstures zinātņu doktors Juris Ciganovs pētījumā par represijām Litenē min, ka latviešu karavīri nometni savā starpā saukuši par “konclēģeri”. Karavīru atmiņās minēts, ka noskaņojums nometnē bijis ļoti nospiedošs, bez poļitruka un komandiera atļaujas nevarēja atstāt nometnes teritoriju.

Izmantotie avoti:
J.Zvaigzne. Kas ir Litene?,202.lpp.)
J.Ciganovs. 1941.gada 14.jūnijs – latviešu virsnieku represijas Litenē http://www.bkkomiteja.lv/2016/07/25/1941-gada-14-junijs-latviesu-virsnieku-represijas-litene/
Dalies: