1992. gadā 7. maijā – Latvijā apgrozībā tika laists Latvijas rublis. Muzeja  krājums arī glabā šī vēstures posma naudas zīmes, tāpēc aplūkosim tās.

Bija paredzēts, ka Latvijas rublis kalpos kā pagaidu maksāšanas līdzeklis, līdz būs sagatavota nacionāla valūta – lats. Daudzi finanšu lietpratēji paredzēja šim solim ļoti negatīvas sekas, taču solis bija tikpat drosmīgs, cik nepieciešams, ja vēlējamies nosargāt savu valsti, likt pamatus tās patstāvīgai ekonomikai. Tā kā naudas ieviešana tika veikta pārdomāti un precīzi, Latvijas nauda sāka stabilizēties jau tā pašā 1992. gada beigās.

Šāda loma Latvijas rublim tika piešķirta ne jau pirmo reizi. 1919. gadā – tāpat kā 73 gadus vēlāk – pāreja uz Latvijas rubli iezīmēja Latvijas naudas sistēmas tapšanas sākumu.  Šī laika Latvijas rubļus tautā mēdza arī saukt par “repšikiem’’ – kas simbolizēja Latvijas Bankas tā laika prezidentu Einaru Repši.

Sakarā ar sīknaudas (kapeiku) trūkumu apgrozībā un ņemot vērā pastāvošo cenu līmeni tiek noteikts, ka sākot ar 1992. gada 13. jūliju:

  1. Mazākā naudas vienība maksājumos ir viens rublis.
  2. Veicot maksājumus, summa no 1 līdz 49 kapeikām paliek nesamaksāta, no 50 līdz 99 kapeikām tiek samaksāts viens rublis.
  3. Kapeikas pilna rubļa apjomā jāpieņem visos maksājumos līdz 1992. gada 20. jūlijam.

Latvijas Banka 1992. gada 18. oktobrī pieņēma lēmumu par Latvijas rubļu pilnīgu izņemšanu no apgrozības, taču kādu laiku vēl bija iespējams apmainīt rubļus pret latiem un tam tika noteikts maiņas kurss: 1 lats bija 200 Latvijas rubļu,  2 Latvijas rubļi bija 1 santīms.

Sagatavoja:
Alīna Kirijenko
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja
krājuma glabātāja

Izmantotie avoti:
1. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:552638|article:DIVL34|query:LATVIJAS%20RUB%C4%BBA%201992%20Latvijas%20rublis%20
2. https://www.bank.lv/komentari/403-publikacijas/averss-un-reverss/4717-patstaviga-naudas-sistema-latvija-sakas-ar-latvijas-rubli
3. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:125964|article:DIVL11|query:Latvijas%201992%20Latvija%20rubli%20
4. https://m.travelnews.lv/?pid=113141
Dalies: