Foto no laikraksta «Laiks», 1991. gads, Nr. 76

6. aprīlī aprit 120 gadi kopš Litenes pagastā dzimis Paulis Bārda. Viņš mācījās Alūksnes vidusskolā, bet skološanos pārtrauca, lai piedalītos Latvijas Brīvības cīņās. Mācības viņš atsāka 1920. gadā Valkas vidusskolā, kuru absolvēja 1922. gadā un rudenī iestājās Latvijas Universitātes Lauksaimniecības nodaļā. Agronoma diplomu P. Bārda saņēma 1931. gadā.

Viņš strādāja Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrībā par sīklopu speciālistu, tad par Ļaudonas rajona agronomu un skolotāju Ļaudonas Lauksaimniecības skolā. Pēc tam P. Bārda bija Madonas apriņķa vecākais agronoms. Viņa darbs tika augstu novērtēts – 1939. gadā viņu apbalvoja ar 5. šķiras Atzinības Krustu. Otrā pasaules kara beigās viņš kopā ar dzīvesbiedri devās trimdā un nonāca Vācijā, Oldenburgas nometnē, kur darbojās par nometnes komitejas priekšsēdētāju.

1950. gadā P. Bārda ar dzīvesbiedri apmetās uz dzīvi Bruklinā, Ņujorkā, ASV. Viņš līdz pensijas vecumam strādāja par nama pārvaldnieku un puķkopi. P. Bārda aktīvi darbojās Latviešu agronomu biedrībā – bija tās vicepriekšsēdētājs un valdes loceklis, 1984. gadā viņu ievēlēja par tās Goda biedru. Bez tam kopš studiju gadiem P. Bārda bija studentu korporācijas «Latvia» loceklis.

P. Bārda devās mūžībā 1991. gada 12. septembrī.

Materiālu sagatavojusi Rīgas Tehniskās universitātes profesore Alīda Zigmunde

Dalies: