Pirms trīsdesmit viena gada, 4. oktobrī, toreizējā Gulbenes rajonā tika dibināta Latvijas Tautas frontes Gulbenes nodaļa.
1988. gada  22. septembrī Gulbenē  pulcējas aktīvi cilvēki, lai piedalītos LTF koordinācijas grupu sanāksmē, kurā  nolēma organizēt LTF Gulbenes nodaļas dibināšanas konferenci, izveidot LTF atbalsta grupu Gulbenē un izvirzītu divus pārstāvjus LTF dibināšanas kongresam Rīgā 1988. gada 8. oktobrī.
Jau pēc divām nedēļām sanāca LTF Gulbenes nodaļas dibināšanas konference Gulbenes kultūras namā.

LTF Gulbenes nodaļas vadītājs Pēteris Smoļskis  savās atmiņās par šo laiku  raksta:

4. oktobra vakarā Gulbenes kultūras namā notika mūsu atbalsta grupu sanāksme, kas sākās ar kopīgi dziedātu dziesmu “Nevis slinkojot un pūstot”. Tolaik jau biedru skaits sniedzās pāri simtam. 
Sanāksmē izveidojām Gulbenes rajona nodaļu un izvirzījām delegātus uz dibināšanas 1.kongresu.
Pēc kongresa Gulbenē strauji palielinājās grupu un biedru skaits. 1989.gadā rajonā bija vairāk nekā 40 Tautas frontes atbalsta grupas, kas apvienoja vairāk nekā 1800 biedru. Piedalījāmies visās manifestācijās un mītiņos, stāvējām uz barikādēm.

M.Ilgaža, Pēteris Smoļskis: “Tas bija laiks, kad modās mūsu tautas sirdsapziņa.”, Dzirkstele, 2008.11.10.

Gulbenes nodaļas dibināšanas konference ir  dokumentēta fotogrāfijās, tomēr ziņas par  to laiku Gulbenē un novadā ir nepilnīgas.

Lai papildinātu Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājumā esošos  dokumentus, fotogrāfijas, atmiņas par LTF Gulbenes nodaļas dibināšanu un Atmodas laika notikumiem Gulbenes pusē, lūdzam dalīties atmiņās ikvienu,  kuram ir jebkāda informācija,  atmiņu stāsti, fotogrāfijas vai video materiāls par tā laika notikumiem  Gulbenes novadā un pagastos. 

Lūgums informāciju nosūtīt uz Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju elektroniski: muzejs@gulbene.lv, zvanīt 64473098, 26128984 vai vērsties personīgi Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, Pils iela 3 (Brīvības iela 10).

Dalies: