Vecgulbenes muižas Pils parkam ir savs amors. Nerātnais mīlas ziņnesis, tēls, kādu to pazīstam no senām pastkartēm, griestu gleznojumiem un senlietām.

Mīlestība patiešām bija atradusi vietu Vecgulbenes muižā, kuras uzplaukums 19. gadsimta vidū un otrajā pusē saistīts ar Heinriha fon Volfa vārdu (1843-1897). Barona atstātais mantojums liecina par plašām zināšanām, mīlestību uz skaisto. To apliecināja Baltās pils kā Latvijas un Baltijas arhitektūras izcilība (D.Bruģis), kad 19. gadsimta vidū (ap 1870. gadu) Heinrihs fon Volfs papildina pils ārējo izskatu ar jauniem elementiem: pils iegūst četrstāvu torni ar skatu laukumu un piebrauktuvi ar divstāvu torni pie galvenās ieejas. Pili rotā skulptūras un skulpturāli veidojumi, ornamenti, metālkalumi. Pils skaistums saplūst ar Pils parka  romantiskajiem celiņiem, koku stādījumiem un parka skulptūrām.

32 gadu vecumā Heinrihs von Volfs sastop sava mūža lielāko mīlestību  Marisu (Mariju fon Volfu dz. Etingenu  (1857–1883)), ar kuru salaulājas 1875. gada 18. septembrī. Saskanīga dzīve, daudz uzmanības un cieņas apliecinājumu. Sarkanā jeb Mazā pils – romantiska sarkano ķieģeļu celtne ar torni, skatu laukumu, gotiska stila rotājumu joslām un balkonu. Celta  un dāvināta Marisai kā mīlestības apliecinājums, Marisai celta arī oranžērija jeb eksotisko augu māja. Pēc Marisas aiziešanas mūžībā Pils parkā izveidoti īpaši Marisai veltīti puķu stādījumi iepretīm Baltajai pilij, Marijas vārdā nosaukts parks, izveidots Marijas ezers.

Trešā lielā mīlestība – dzimta un radnieciskās saites, kas vienoja Volfu dzimtu. Heinriham bija sirsnīgas attiecības ar māsu Izabellu (Izabella fon Cepelīna, dzimusi Volfa (1846-1922)), tās apliecina Izabellas ieraksti dienasgrāmatā, māti (Helēnu Konstanci Sofiju Esperansu (1824-1889)),  vectēvu (Johanu Gotlību fon Volfu (1781-1859)), parādītā cieņa pāragri aizgājušajam tēvam Rūdolfam fon Volfam (Rūdolfs Gotlībs fon Volfs (1809–1847)), viņa vārdā  nosaukts parks un dzimtas jeb ģimenes diena, kas katru gadu decembrī pulcināja ģimenei un dzimtai piederīgos Vecgulbenes muižā. Trīs mīlestības – trīs Heinriha fon Volfa dzīves balsti.

Vēstures nodaļas vadītāja

Ineta Bauere

Dalies: