Senas lietas, noslēpumaini stāsti, romantiski parki, daudz aizmirstā – tā var teikt par daudzām muižām un senām būvēm. Pirmās sajūtas par vietu rada vārds – vietas nosaukums. 19. gadsimtā muižu vārdi dzimtu stāstos un dokumentos ir vācu valodā. Bieži tie ir pārveidoti latviskie – seno vietu nosaukumi vai muižas īpašnieku dzimtas vārdi. Apskatot senas fotogrāfijas un tekstus ar svešajiem vārdiem, pārņem sajūta par citu, sen zudušu pasauli.

Neliels ieskats Gulbenes novada muižu vāciskajos nosaukumos:

Volfu dzimtas īpašumu nosaukumi:

Vecgulbene/Alt -Schwaneneburg

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 54
Vecgulbene, 20. gs. pirmā puse

Blome/ Blomenhof

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 239
Blome, 20. gs. pirmā puse

Stāmeriena /Stomersee

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 17411
Stāmeriena, 1920.-30. gadi

Litene/Lettin, Lettinhof

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 24559
Litene, 1930. gadi

Kalniena/ Kalnamois

Kalniena, 1914. g. No V. Mašnovska grāmatas “Muižas Latvijā”

Lizums/ Lysohn

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 21822
Lizums, 1920. gadi

Druviena/Druween

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 20142
Druviena, 1920.-30. gadi

Tranzē – Rozeneku muižas:

Jaungulbene/Neu – Schwanenburg

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 25591
Jaungulbene, 1910. gads

Auguliena /Roseneck

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 8366
Auguliena, 1956. gads

Citu dzimtu īpašumi:

Beļavas muiža /Kortenhof

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 13825
Beļava, 1930. gadi

Dūres muiža /Durenhof

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 8532/19
Dūre, 1930. gadi

Galgauska muiža/Golgoowsky

Galgauska, 20. gs. pirmā puse. Attēls no V. Mašnovska grāmatas “Muižas Latvijā”

Jaunadulienas muiža/Neu – Adeln

Krapa/Kropenhhof

Krapa, 1928. g. Attēls no V. Mašnovska grāmatas “Muižas Latvijā”

Mālu muiža/Mahlenhof

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 18868/6
Mālmuiža, 1930. gadi

Ranka/Rankohof

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 18868/7
Ranka, 1930. gadi

Sinoles muiža/Sinolenhof, Gaujamuise

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 2646
Sinole, 1907. gads

Tirzas muiža/ Tirzenhof

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums Nr. GVMM 17330
Tirza, 1930. gadi

Tuvi, pazīstami vārdi un tomēr citādi.

Vēstures nodaļas vadītāja I.Bauere

Dalies: