Vecgulbenes ciemu padomju vara izveidoja 1945. gadā. Saistības ar kādreizējo Vecgulbenes muižas centru  Vecgulbenes ciemam nebija. Ciema padome jeb ciema izpildkomiteja1 atradās tagadējā Stāmerienas pagasta Zeltalejā vienā ēkā ar kolhoza2 “Ausma” kantori. Turpinoties dažādām padomju laiku teritoriālām pārmaiņām, ciema platība pakāpeniski samazinājās.

Vecgulbenes ciems, 1960. gadi

1958. gada 17. augustā daļu no Ozolkalna, Vecgulbenes un Stradu ciema padomēm pievienoja Gulbenes pilsētai apmēram 259 ha platībā.

1960. gada 7. jūlijā daļu Vecgulbenes ciema pievienoja padomju saimniecības „Litene” teritorijai un Litenes ciemam.

1960. gada 7. jūlijā Vecgulbenes ciema Stāmerienas lauksaimniecības tehnikumu un Stāmerienas 7.gadīgo skolu pievienoja Stāmerienas ciema padomei.

1973. gadā apvienoja Vecgulbenes ciemu ar Stāmerienas ciemu.

Ar Vecgulbenes ciema teritoriju ir saistīti arī vairāki kolhozi, kuru zemes daļēji sakrita ar Vecgulbenes ciemu. Viens no tiem bija kolhozs “Ausma”. Interesanti, ka padomju kolhozs savu vārdu it kā  ieguvis no Stāmerienas pagasta pretalkahola biedrības “Ausma” nosaukuma, kura dibināta tālajā 1907. gadā. (“Dzirkstele”, nr.124,1967.)

Talka kolhozā “Ausma” pie zirgvilkmes pļaujmašīnas

20. gadsimta 70. gados, sākoties izmaiņām lauksaimniecībā, Vecgulbenes ciema kolhozs “Ausma” apvienojās ar kolhozu “Kirovs” un nelielu daļu no “Dzintara” ar nosaukumu “Kirova “kolhozs.

Šis teritoriju uzskaitījums liekas juceklīgs un diezgan nesaprotams. Kāpēc par Vecgulbenes ciemu tika sauktas vietas, kurām jau bija nosaukumi? Ļoti iespējams, ka tādā veidā okupācijas vara centās radīt vēl lielākas jukas un nedrošību cilvēku galvās.

Sagatavoja
Ineta Bauere
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja
Vēstures nodaļas vadītāja

Izmantotā literatūra:
Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums: vēsturiskās uzziņas un pārvaldes iestāžu arhīvu fondu rādītājs ( 1940-1941, 1944-1990), R.,1997.
Dzirkstele, nr.124,1967.

1Ciema padome jeb ciema izpildkomiteja – rajonu, pilsētu, ciemu izpildvara Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā (LPSR).
2Kolhozs – saīsinājums no vārda kolektīvā saimniecība.

Dalies: