Stikla mozaīkas darbnīca, 2023. gada 25. janvāris

No 2023. gada 1. jūnija 10 mēnešu garumā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs īsteno Erasmus+ projektu “Gulbenes muzeja pieaugušo izglītības nodrošinātāju kompetenču celšana”. Projekta ietvaros kopumā 10 Gulbenes muzeja darbinieki un brīvprātīgie piedalījušies 3 mācību mobilitātēs Itālijā, Grieķijā un Turcijā, papildinot zināšanas un prasmes dažādās tradicionālās un inovatīvās tehnikās, stiprinot kompetences kultūras mantojuma jomā, kā arī veicinot atvērtību, starpkultūru pieredzi un piederību Eiropas izglītotāju kopienai.

Lai dalītos ar mācību mobilitātēs apgūtajām zināšanām un prasmēm, organizētas 3 zināšanu pārneses aktivitātes. 2022. gada novembrī 19 novada kultūras mantojuma jomas darbiniekiem bija iespēja piedalīties projekta ietvaros organizētajā mācību braucienā, izzinot labās prakses pieredzi mantojuma saglabāšanā Veselavas muižā un Ungurmuižā. Savukārt 2023. gada janvārī organizētas divas stikla mozaīkas darbnīcas kopā 23 dalībniekiem. Novērtējam jūsu interesi un aicinām sekot līdzi informācijai mājaslapā www.gulbenesmuzejs.lv, lai nepalaistu garām nākamās aktivitātes!

Mantojuma saglabāšanas labās prakses pieredzes brauciens 2022. gada
1. novembrī, pie Ungurmuižas

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja īstenoto Erasmus+ projektu “Gulbenes muzeja pieaugušo izglītības nodrošinātāju kompetenču celšana”, Nr. 2023-1-LV01-KA122-ADU-000135457, līdzfinansē Eiropas Savienība.

Ilze Vanaga
Projekta vadītāja
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs
T.+371 26671943

Dalies: