Tūlīt pēc Latvijas valsts proklamēšanas tika nodibināta Izglītības un zinātnes ministrija. Nodibinoties Latvijas valstij, jau 1919. gada 8. decembrī Tautas padome pieņēma likumu par Latvijas izglītības iestādēm. Tika veidota  jaunās valsts izglītības…
Turpināt lasīt