Tūlīt pēc Latvijas valsts proklamēšanas tika nodibināta Izglītības un zinātnes ministrija. Nodibinoties Latvijas valstij, jau 1919. gada 8. decembrī Tautas padome pieņēma likumu par Latvijas izglītības iestādēm. Tika veidota  jaunās valsts izglītības sistēma. Pamatizglītību varēja apgūt bērni no 6 līdz 16 gadiem, tā bija bez maksas.

Mācību iestādes dalījās trijās pakāpēs: 1. pakāpe – sešgadīgā pamatskola, 2. pakāpe – četrgadīgā vidusskola, 3. pakāpe – augstākā izglītība. Mācības notika latviešu valodā un minoritātes ieguva autonomijas tiesības veidot un vadīt skolas. Uz likuma “Par Latvijas izglītības iestādēm” pamata, tika pieņemti noteikumi par skolotāju cenza kārtošanu. Pamatojoties uz senāk izsniegtajiem izglītības dokumentiem, izsniedza Latvijas skolotāju apliecības. Apliecībām pievienojas ziņas par skolotāja izglītību un skolotāja praksi. Apliecību izsniegšanai izveidoja komisiju.

1921. gadā Skolu departaments sāka tā saucamo skolotāju cenzēšanu jeb skolotāju liecību izsniegšanu. Pilnas pamatskolas skolotāju tiesības piešķīra skolotājiem, kuri beiguši skolotāju institūtus,  seminārus un sieviešu ģimnāziju, 8-to pedagoģisko klasi un nokalpojuši vismaz vienu gadu. Pēc vairākiem nokalpotiem gadiem pilnas pamatskolas skolotāja tiesības piešķīra personām ar zemāku izglītību. I pakāpes skolotāja tiesībās piešķīra tādiem, kam izglītība ne zemāka par agrāko augstāko tautskolu, 5 vidusskolas klasēm vai 2 zemākās vidusskolas klasēm. Skolotājus bez prakses ieskaitīja praktikantos. Katram mācību gadam veidoja Latvijas obligatorisko skolu skolotāju sarakstu.

1921. gadā valstī kopumā bija 1317 latviešu pamatskolas, kuras dibinātāji bija valsts, pašvaldības, biedrības vai privātpersonas. Tajās strādāja 3662 skolotāji, skolas apmeklēja 120 858 bērni. 1930. gadā skolu skaits bija palielinājies līdz 1441, skolotāju skaits līdz 5469, bet skolēnu skaits līdz 133 863.

Pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma 15. maijā 1934. gadā tika pieņemts jauns izglītības likums “Par tautas izglītību”. Likumā tika noteikts, ka ikvienam bērnam obligāti jāmācās skolā, sākot no astoņu gadu vecuma. Augot valsts labklājībai, auga skolēnu skaits un skolu skaits Latvijā.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja

Vēstures nodaļas vadītāja Ineta Bauere

Dalies: