19. gs. 70. gadu sākumā popularitāti guva dziedāšanas biedrības, koru īpaši daudz nebija, kuri pastāvēja kā atsevišķas institūcijas, tie pārsvarā atradās šo biedrību paspārnē.

Pirmā biedrība tagadējā Gulbenes novada teritorijā radās 1872. gadā. Vārds “dziedāšanas” – ir nācis klāt vēlāk, kad radās vairākas biedrības un bija nepieciešams tuvāk raksturot katras biedrības mērķus, darbību. Pēc nodibināšanas sāka organizēt vīru kori, kura vadību uzņēmās skolotājs Jānis Priedītis. Priedīša vadībā uzsāka dziedāšanas mēģinājumus Jaungulbenes pagastā. Dziedāšanas biedrības kori nedarbojās klasiskajā izpratnē, kolektīvi savus talantus rādīja arī teātra izrādēs. Sākumā korī piedalījušies 8 – 12 dziedātāji, bet viņu skaits strauji pieauga, jo interese bijusi liela. Jaungulbenes dziedāšanas biedrība izceļas ar to, ka tai bijis savs karogs, kurš tika iegādāts 1872. gadā, statūti apstiprināti 1880. gadā.

Ir jāpiebilst, ka Jaungulbenes vīru koris bija vienīgais Gulbenes apkārtnē, kurš 1873. gadā devās uz I Vispārīgajiem latviešu Dziedāšanas svētkiem. Jaungulbene  ir viena no vietām Gulbenes novadā kur koris pastāv vēl joprojām.

Sagatavojusi Alīna Kirijenko,
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja
Krājuma glabātāja

Dalies: