Katram pagastam ir kas īpašs. Vecgulbenes pagastam tādi ir cimdu un tautisko audumu raksti, tautasdziesmas.

Vecgulbenes pagasta cimdu rakstos attēlots Auseklis, tas ir mūsu tautas atmodas simbols – gaismas cīņa pret tumsas spēkiem.

Laimas skujiņa mudina katru attīstīt paša spējas līdz pilnībai un dzīves laikā tās maksimāli izmantot. Palīdz bezdarbīgi nepadoties apstākļiem, rosina mērķtiecību darbā, lai gūtu mūža piepildījumu.

Ūsiņa zīme simbolizē Saules atdzimšanu, kas atslēdz vārtus pavasarim, kad zemniekam jāsāk rūpēties par iztiku nākamajam gadam. Gaismas dievība Ūsiņš modina Sauli no ziemas snaudas. Tā mudina dīgt zaļai zālei, lapām, mosties visai dzīvībai.

Zaļa zuša grožas viju,
Melnas čūskas pātadziņu,
Ūdens zirgi, putu segli,
Akmens paši jājejiņi.

Lēni lēni Dieviņš jāja
Pa lielo tīrumiņu,
Lai vējiņis nenopūta
Zaļa zīda mēteliša.

Saules meita sukajàs
Pētersīļu dārziņâ;
Dieva dēli lūkojàs
Caur šķērdeļu lapiņàm.

Līku loku upe tek,
Zelta zirņa mekledama.
Zelta zirnis pateceja
Zem sidraba sakarniša.

Tautasdziesmas, kas pierakstītas Gulbenē

Sagatavoja
Ineta Bauere
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja
Vēstures nodaļas vadītāja

Dalies: